kalendarz

Zarejestruj Wizytę

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Firma Lekarska KAMA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Firma Lekarska KAMA.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Firma Lekarska KAMAz siedzibą ul. 1 Maja 78, 55 – 080 Kąty Wrocławskie, tel. 71 316 73 04, email: nzoz.kama@gmail.com

  Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pan Bartosz Hajncz z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 71 316 73 04 lub adresem e-mail: bhajncz.kama@gmail.com

 2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzaniapozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane sąwyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywaćTwoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużejniż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy.
 6. Masz prawo żądać od Administratora:
  • dostępu do swoich danych ich sprostowania na podstawie art. 15 RODO;
  • zaktualizowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowychbędą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ, ZUS, laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez NZOZ Firma Lekarska KAMA Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, lub telefonicznie.

Kontakt