kalendarz

Zarejestruj Wizytę

Nasza oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia z dziećmi prowadzone są w formie zabawy, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Diagnozujemy wszelkie nieprawidłowości mowy, rozwoju i prowadzimy terapię.

Poradnię prowadzi mgr Dagmara Szewczyk – Hajncz
W celu rejestracji, prosimy o kontakt z przychodnią pod numerem 71 316 73 04

Dzieci

 • wczesna  interwencja logopedyczna (od urodzenia),
 • zaburzenia artykulacji,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • dzieci z zespołami genetycznymi ( min Zespół Downa, Pierre’a Robina, Prader-Willego, Wiliamsa),
 • dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
 • dzieci urodzone przedwcześnie,
 • zaburzenia mowy u dzieci niepełnosprawnych umysłowo,
 • zaburzeń komunikacji w autyzmie, zespole Aspergera,
 • dyzartrii – zaburzeń mowy wynikających z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy,
 • afazji – terapia mowy u dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi po przebytych urazach ,
 • dysfagia – zaburzenia ssania, gryzienia, połykania,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • szczegółowa diagnoza psychoruchowa rozwoju dziecka (Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa),
 • terapia pedagogiczna (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, trudności w nauce),
 • terapia ręki.
zajęcia logopedyczne

Dorośli

 • dyzartrii – zaburzeń mowy wynikających z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy,
 • afazji – terapia mowy u osób z uszkodzeniami neurologicznymi po przebytych urazach i wylewach,
 • dysfagia- zaburzenia połykania,
 • zaburzenia artykulacji,
 • terapia ręki.
zajęcia logopedyczne dla dorosłych