kalendarz

Zarejestruj Wizytę

Poradnia ogólna

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)

Opieka podstawowa to jeden z dwóch podstawowych zakresów świadczeń zdrowotnych realizowanych w naszej Przychodni.

Opieka w ramach NFZ obejmuje świadczenia:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • pielęgniarki środowiskowej
  • położnej środowiskowej

W ramach tej opieki udzielane są porady lekarskie, wykonywane drobne zabiegi, przeprowadzane badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, wizyty patronażowe. Organizowane są również programy przesiewowych badań profilaktycznych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

JAK ZOSTAĆ PACJENTEM PRZYCHODNI KAMA?

To proste, wystarczy zgłosić się do recepcji przychodni z dowodem tożsamości. Resztą zajmą się pracownicy recepcji, wydrukują deklarację zapisu. Konieczny jest Państwa podpis na deklaracji i na tym kończą się formalności. Uwaga, nie trzeba wypisywać się z przychodni, z której korzystali Państwo dotąd. Nastąpi to automatycznie! Możesz również pobrać deklaracje tutaj.

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ czynna jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8.00-18.00.

LEKARZE INTERNIŚCI:

  • dr Katarzyna Szewczyk
  • dr Anna Szewczyk – Borkowska
  • dr Barbara Rejman – Gruszka
  • dr Dorota Prucnal

Rejestracja pacjentów możliwa jest w godzinach 8.00 – 18.00 pod numerem telefonu 71 316 73 04, lub za pośrednictwem formularza on line.

lekarz pierwszego kontaktu z pacjentem