kalendarz

Zarejestruj Wizytę

Pielęgniarka środowiskowa

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna sprawuje opiekę nad dorosłymi i dziećmi w ramach realizowanego przez przychodnię kontraktu z NFZ.

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską obejmując opieką zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka współpracuje m.in. z lekarzem POZ i w porozumieniu z nim wykonuje świadczenia lecznicze.

Do świadczeń pielęgniarki środowiskowej ma prawo każda osoba ubezpieczona. Należy złożyć deklarację wyboru pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w naszej Przychodni.

PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE

  • Wiesława Szkup
  • Stanisława Dobrzańska – Poros
  • Agnieszka Brzozowska
pielęgniarka mierząca ciśnienie