norway grants logo Ministerstwo zdrowia logo


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Firma Lekarska KAMA

jest partnerem

4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu w realizacji umowy na dofinansowanie Projektu nr 2172:

Wdrożenie i testowanie pilotażowych rozwiązań telemedycznych w zakresie modelu „Geriatria” we Wrocławiu i woj. dolnośląskim w latach 2022-2023

Środki na ten cel pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – kwota 1 776 134,34 PLN oraz budżetu państwa- 313 435,52 PLN.

Szacowany całkowity koszt wykonania Projektu to 2 089 569,86 PLN.

Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami medycznymi, partnerem naukowym i technologicznym.

Planowane zakończenie Projektu 31-12-2023r.

  • Projekt realizowany jest w ramach Programu „Zdrowie”, którego wdrożeniem zajmuje się, jako Operator – Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia.
  • Projekt wpisuje się w zakres ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia
  • Projekt zakłada przetestowanie w ramach pilotażu opracowanego przez polskich i norweskich ekspertów modelu procedur telemedycznych w obszarze: GERIATRIA.