Logo partnerów


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Firma Lekarska KAMA jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza Placówka otrzymała grant w wysokości 313 002,93 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać z licznych ułatwień w codziennej obsłudze przychodni, takich jak wygodniejszy dostęp do naszej placówki, możliwość diagnozowania przy użyciu zakupionego w ramach grantu specjalistycznego sprzętu medycznego, zarejestrowania poprzez erejestrację, czy komunikacji z użyciem petli indukcyjnych lub za pomocą języka migowego. Udzielone w ramach grantu wsparcie jest ważnym elementem procesu stałego podnoszenia jakości obsługi naszych Pacjentów.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.