Przygotowanie do badań

Badania psychotechniczne mają na celu wykazanie ogólnej sprawności psychofizycznej pacjenta. Nie są w szczególny sposób skomplikowane. Wymagają jednak pełnej sprawności badanej osoby. Na badanie należy przyjść wyspanym i wypoczętym. W dniu poprzedzającym bezwzględnie nie wolno spożywać alkoholu bądź innych substancji o profilu psychoaktywnym.

Prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • prawo jazdy w przypadku kierowców jeśli nie zostało zatrzymane,
 • skierowanie na badania wydane odpowiednio przez pracodawcę, lekarza bądź Policję,
 • okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku – ich brak może uniemożliwić przeprowadzenie testu,

Badań nie przeprowadza się jeżeli:

 • osoba badana informuje o złym stanie zdrowia lub samopoczuciu,
 • osoba badana znajduje się pod wpływem alkoholu.

Przebieg badania:

 1. Rejestracja, wypełnienie ankiety,
 2. Badanie za pomocą testów psychologicznych papierowych badających cechy osobowości, sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi,
 3. Badanie za pomocą aparatury psychologicznej, w celu oceny sprawności psychoruchowej – czasu reakcji, widzenia głębi i oceny prędkości oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 4. Badanie w ciemni (badania kierowców) w celu oceny widzenia zmierzchowego oraz tzw. reakcji na olśnienie,
 5. Wywiad psychologiczny,
 6. Wydanie orzeczenia

Badanie trwa ok. 1 – 2 godzin.

Obsługujemy pacjentów: