Psychiatryczna

Poradnię prowadzą:
Specjalista psychiatra dr Nikoletta Fotakaki – Śliwa
Specjalista psychiatra dr Jacek Pasternak

Wizyty odpłatne.
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem 71 316 73 04

Obsługujemy pacjentów: