Ortopedyczna

Poradnię prowadzi:
Specjalista ortopeda dr n. med. Robert Zdziarski

Wizyty odpłatne.
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem 71 316 73 04

Obsługujemy pacjentów: