Laryngologiczna

Poradnię prowadzi:
Specjalista laryngolog dr Mirosław Muszkiewicz

Wizyty odpłatne.
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem 71 316 73 04

Obsługujemy pacjentów: