EKG spoczynkowe

Badanie elektrokardiogramem, zwane potocznie EKG, pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca. Umożliwia również wykrycie uszkodzeń mięśnia sercowego u osób, które przeszły bądź właśnie dotknięte są zawałem. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca, a przede wszystkim wykryć zaburzenia jego rytmu (wszelkie arytmie).

Obsługujemy pacjentów: