Alergologczna

Poradnictwo dla dzieci oraz osób dorosłych.

Poradnię prowadzi:
Specjalista alergolog, pediatra dr n.med.. Iwona Pirogowicz

Wizyty odpłatne.
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem 71 316 73 04

Obsługujemy pacjentów: